Đăng bởi
abogo
15/07/2021
Hướng Dẫn Viết Bài Web Chuẩn Seo Abogo

VIẾT BÀI CONTENT CHUẨN SEO GOOGLE HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Học tất cả các kiến thức về OTA, Marketing and Sale bán phòng từ chuyên gia nhiều năm nghiên cứu và làm việc trong ngành du lịch. Giúp học viên hiểu sâu thấy kết quả trước mắt  “ chỉ sau 1 tháng” học . Thời gian học phù hợp với lịch trình, thời gian rãnh của học viên “ có thể học Online”. Học lý thuyết song song với thực hành.

? Tìm hiểu thông tin đăng kí khóa học tại đây: https://abogo.edu.vn/ 

       Viết Bài Content Chuẩn SEO -Lại là Hoàng Nguyễn đây cả nhà. Bữa giờ mình nhận được khá nhiều câu hỏi của các bạn đến Fanpage Công Ty AbogoRằng Ad có thể Tổng Hợp Danh Sách Khách Sạn cách ly toàn quốc để nắm rõ tình hình. Mình sẽ tổng hợp Danh Sách Khách Sạn Cách Ly Tại Hồ Chí Minh.Danh Sách Khách Sạn Cách Ly Tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang,…. Để bài viết dễ theo dõi, sau dưới mỗi tỉnh mình có viết chi tiết phía dưới. Các bạn chỉ cần bấm vào xem thêm là hiện rõ thông tin chi tiết từng Khách Sạn Cách Ly của mỗi khu vực tỉnh thành nhé. Vẫn như thường lệ, các bạn có yêu cầu gì thì hãy Liên Hệ Abogo để được ABogo hỗ trợ bạn miễn phí nhé!!!

 

Hãy Tìm Hiểu Ngay Về Tổng Hợp Danh Sách Khách Sạn Cách Ly Toàn Quốc Trong Mùa Covid!!!

Upload Image...

I. Viết Bài Content Chuẩn SEO

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

II. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Upload Image...

III. Viết Bài Content Chuẩn SEO

¤ Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ Khách Sạn Cách Ly

¤ Thông Tin Chi Tiết: 

¤ Thông Tin Giá Khách Sạn Cách Ly Đà Nẵng

Mình sẽ để bảng thông tin về giá chi phí của mỗi Khách Sạn Cách Ly Tại Đà Nẵng để các bạn tham khảo phía dưới. Các Bạn xem thêm ở bên dưới nhé.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

IV. 

¤ Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ Khách Sạn Cách Ly

¤ Thông Tin Chi Tiết: 

¤ Thông Tin Giá Khách Sạn Cách Ly Đà Nẵng

Mình sẽ để bảng thông tin về giá chi phí của mỗi Khách Sạn Cách Ly Tại Đà Nẵng để các bạn tham khảo phía dưới. Các Bạn xem thêm ở bên dưới nhé.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

V. 

¤ Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ Khách Sạn Cách Ly

¤ Thông Tin Chi Tiết: 

¤ Thông Tin Giá Khách Sạn Cách Ly Đà Nẵng

Mình sẽ để bảng thông tin về giá chi phí của mỗi Khách Sạn Cách Ly Tại Đà Nẵng để các bạn tham khảo phía dưới. Các Bạn xem thêm ở bên dưới nhé.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

VI. 

¤ Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ Khách Sạn Cách Ly

¤ Thông Tin Chi Tiết: 

¤ Thông Tin Giá Khách Sạn Cách Ly Đà Nẵng

Mình sẽ để bảng thông tin về giá chi phí của mỗi Khách Sạn Cách Ly Tại Đà Nẵng để các bạn tham khảo phía dưới. Các Bạn xem thêm ở bên dưới nhé.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

VII. 

¤ Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ Khách Sạn Cách Ly

¤ Thông Tin Chi Tiết: 

¤ Thông Tin Giá Khách Sạn Cách Ly Đà Nẵng

Mình sẽ để bảng thông tin về giá chi phí của mỗi Khách Sạn Cách Ly Tại Đà Nẵng để các bạn tham khảo phía dưới. Các Bạn xem thêm ở bên dưới nhé.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

VIII. 

¤ Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ Khách Sạn Cách Ly

¤ Thông Tin Chi Tiết: 

¤ Thông Tin Giá Khách Sạn Cách Ly Đà Nẵng

Mình sẽ để bảng thông tin về giá chi phí của mỗi Khách Sạn Cách Ly Tại Đà Nẵng để các bạn tham khảo phía dưới. Các Bạn xem thêm ở bên dưới nhé.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

IX. 

¤ Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ Khách Sạn Cách Ly

¤ Thông Tin Chi Tiết: 

¤ Thông Tin Giá Khách Sạn Cách Ly Đà Nẵng

Mình sẽ để bảng thông tin về giá chi phí của mỗi Khách Sạn Cách Ly Tại Đà Nẵng để các bạn tham khảo phía dưới. Các Bạn xem thêm ở bên dưới nhé.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

X. 

¤ Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ Khách Sạn Cách Ly

¤ Thông Tin Chi Tiết: 

¤ Thông Tin Giá Khách Sạn Cách Ly Đà Nẵng

Mình sẽ để bảng thông tin về giá chi phí của mỗi Khách Sạn Cách Ly Tại Đà Nẵng để các bạn tham khảo phía dưới. Các Bạn xem thêm ở bên dưới nhé.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

XI. 

¤ Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ Khách Sạn Cách Ly

¤ Thông Tin Chi Tiết: 

¤ Thông Tin Giá Khách Sạn Cách Ly Đà Nẵng

Mình sẽ để bảng thông tin về giá chi phí của mỗi Khách Sạn Cách Ly Tại Đà Nẵng để các bạn tham khảo phía dưới. Các Bạn xem thêm ở bên dưới nhé.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

XII. 

¤ Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ Khách Sạn Cách Ly

¤ Thông Tin Chi Tiết: 

¤ Thông Tin Giá Khách Sạn Cách Ly Đà Nẵng

Mình sẽ để bảng thông tin về giá chi phí của mỗi Khách Sạn Cách Ly Tại Đà Nẵng để các bạn tham khảo phía dưới. Các Bạn xem thêm ở bên dưới nhé.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

XIII. 

¤ Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ Khách Sạn Cách Ly

¤ Thông Tin Chi Tiết: 

¤ Thông Tin Giá Khách Sạn Cách Ly Đà Nẵng

Mình sẽ để bảng thông tin về giá chi phí của mỗi Khách Sạn Cách Ly Tại Đà Nẵng để các bạn tham khảo phía dưới. Các Bạn xem thêm ở bên dưới nhé.

xem ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

IXV. 

¤ Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ Khách Sạn Cách Ly

¤ Thông Tin Chi Tiết: 

¤ Thông Tin Giá Khách Sạn Cách Ly Đà Nẵng

Mình sẽ để bảng thông tin về giá chi phí của mỗi Khách Sạn Cách Ly Tại Đà Nẵng để các bạn tham khảo phía dưới. Các Bạn xem thêm ở bên dưới nhé.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

XV. 

¤ Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ Khách Sạn Cách Ly

¤ Thông Tin Chi Tiết: 

¤ Thông Tin Giá Khách Sạn Cách Ly Đà Nẵng

Mình sẽ để bảng thông tin về giá chi phí của mỗi Khách Sạn Cách Ly Tại Đà Nẵng để các bạn tham khảo phía dưới. Các Bạn xem thêm ở bên dưới nhé.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

XVI. 

¤ Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ Khách Sạn Cách Ly

¤ Thông Tin Chi Tiết: 

¤ Thông Tin Giá Khách Sạn Cách Ly Đà Nẵng

Mình sẽ để bảng thông tin về giá chi phí của mỗi Khách Sạn Cách Ly Tại Đà Nẵng để các bạn tham khảo phía dưới. Các Bạn xem thêm ở bên dưới nhé.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

XVII. 

¤ Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ Khách Sạn Cách Ly

¤ Thông Tin Chi Tiết: 

¤ Thông Tin Giá Khách Sạn Cách Ly Đà Nẵng

Mình sẽ để bảng thông tin về giá chi phí của mỗi Khách Sạn Cách Ly Tại Đà Nẵng để các bạn tham khảo phía dưới. Các Bạn xem thêm ở bên dưới nhé.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

QUY TRÌNH VIẾT BÀI CONTENT CHUẨN SEO WEBSITE

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị Website( Abogo

Tk: quanlycuahang

Mk: Abogovillas123@

-> Tìm đến mục Tất Cả Bài Viết-> Tìm Đến Bài Viết Bài Website Chuẩn Seo( Bài Mẫu Cấu Trúc)-> Bấm Vào Clone Hoặc Sao Chép trang đó để sửa thành bài viết mới ( Vì là bài mẫu nên không được phép chỉnh sửa hay xoá đến bài này)

Bước 2: Truy cập vào File Google Sheet này để xem từ khoá và note lại thông tin của bài mình viết.

 • Quay trở lại Admin Web để thêm từ khoá chính vào bài viết
 • Dựa vào từ khoá chính đó viết Tiêu Đề Bài WEB trên Cùng ( Yêu cầu viết tiêu đề bài chứa từ khoá, viết hoa toàn bộ, độ dài tiêu đề phải đạt chuẩn màu xanh phía dưới phần SEO.
 • Viết một đoạn mô tả phía dưới phần SEO chứa từ khoá, và mở rộng ra thêm thông tin cho từ khoá đó. Độ dài đoạn mô tả này cũng đạt màu xanh như công cụ hướng dẫn.
 • Thêm các từ khoá liên quan để SEO
 • Chọn vào chuyên mục mình đang viết bên tay phải: ăn uống, review du lịch, tin tức…. nếu chưa có thì có thể thêm chuyên mục và chọn vào.
 • Gắn thẻ bằng cách chèn từ khoá và các từ liên quan từ khoá đó
 • Kéo lên trên cùng: Sửa lại đường dẫn link ngắn gọn lại, thông thường chỉ ngắn như từ khoá viết theo cấu trúc không dấu: viet-bai-content-chuan-seo
 • Đoạn đầu văn bản bắt đầu viết 1 đoạn mô tả cho bài viết nội dung đó dài khoảng 3- 5 dòng( Tự viết không được coppy). Chứa từ khoá ở đầu đoạn, và làm rõ chi tiết các từ khoá đó ở những câu tiếp theo( không được trùng với đoạn mô tả phía dưới phần SEO)
 • Truy cập lại vào File Google Sheet để thêm tên người viết trong File, thêm đoạn mô tả trên cùng vào dòng từ khoá đó. Cùng với đường link và thanh title tiêu đề vừa viết. 
 • Quay lại Admin web xoá đoạn nội dung Quy Trình SEO, chỉ còn lại phần phía trên để giữ cấu trúc. 
 • Nhớ luôn bấm lưu lại, cập nhật những gì mình vừa thay đổi để tránh tình trạng lỡ bị thoát ra ngoài mất hết nội dung

Bước 3: Chuẩn Bị Nội Dung Để Viết

 • Mở file word hoặc 1 file Doc trên google driver để chuẩn bị Coppy từ những bài khác vào tham khảo
 • Tìm ra 10-20 bài tốt nhất từ chính từ khoá đó và những từ khoá liên quan trên Google, Coppy đưa vào file word-> Mục để để nắm được các mục chính tiêu đề của bài viết khác. Dựa vào đó mình nắm được khung sườn bài viết cho chủ đề đó. 
 • Bắt đầu tự xây dựng cho mình các tiêu đề chính là H2,còn H3 là những mục con của H2. Tuyệt đối không được phép dùng H1 lại nữa ( vì H1 chính là tiêu đề bài web của mình). H2, H3 được lấy từ 2 nguồn: Đối thủ và biến những từ khoá phụ , từ khoá chính thành những tiêu đề lớn.
 • Hình Ảnh:  Tìm hình ảnh trên google những hình ảnh liên quan đến bài viết, chọn ra 1 hình đẹp nhất làm hình đại diện bài viết web. 
 • Hình Ảnh Thiết Kế: Sau khi tải hình ảnh về thì có thể thiết kế lại hình ảnh đó đẹp theo nhu cầu nội dung của mình trên web: Canva.com. Lưu ý khung hình của ảnh sẽ làm theo mẫu ở đường Link CanVa này. Hoặc tự thiết kế thì khung ảnh luôn phải có kích thước: 600*400
 •  Cách tối ưu hình ảnh: Tải hình ảnh trên google về-> Tải hình ảnh lên web này(https://imagecompressor.com/vi/) để tối ưu dung lượng ảnh, làm thế nào để mỗi ảnh up lên web dứoi 100KB ( check trong thông tin hình ảnh trên máy tính) -> Sau khi tối ưu dung lượng ảnh xong thì đổi tên hình ảnh theo cụm từ khoá liên quan bài viết đó giống như dạng:     xac-minh-tai-khoan-booking-ota  . -> up ảnh lên website bắt buộc Coppy Dòng tên ảnh đó Paste vào những mục trong hình ảnh: văn bản thay thế, mô tả, chú thích, Tiêu Đề. 
 • Check Coppy : https://www.copyscape.com/

Bước 4: Viết Bài Content Chuẩn SEO Google:

 • Vào phần nội dung bài viết: * Yêu cầu viết tối thiểu mỗi bài 10000- 27000 Từ. 
 • Bấm vào UX Builder để bắt đầu sửa nội dung
 • Có thể được phép Coppy nội dung từ File tổng hợp vừa tìm của các đối thủ vào word đó lên trên này. Nhưng tuyệt đối không được Coppy hình ảnh của họ, không được coppy có link từ bài của họ. Cần phải xoá hết link trước khi Coppy, ảnh cần phải tải về máy tính tối ưu rồi mới được đăng lên lại.
 • Sau đó xáo trộn nội dung câu từ của đối thủ + (30-> 50%) tư duy mình tự thêm vào câu từ trong đó để tạo ra cho mình một bài viết độc nhất mà lại hay nhất về nội dung không trùng lặp của đối thủ. Vì khi đó nội dung mình đã xáo trộn, số lượng từ mình nhiều hơn đối thủ. Khung sườn mình rõ ràng hơn đối thủ. Trong khung sườn mình phải phân chia ra: H2, H3, H4. Trong đó H2 là tiêu đề lớn, còn H3, H4 là tiêu đề con. 
 • Để trở thành một bài viết dài hơn đối thủ: Mình cần triển khai nội dung rộng ra từ các tiêu đề. Cái nào quan trọng thì đưa lên trước, cái nào nghĩ khách hàng ít đọc thì có thể để ẩn phía dưới.
 • Trong mỗi bài viết, sẽ được ngắt từng đoạn trong 2-3,5 dòng. Và chèn hình ảnh mô tả cho mỗi đoạn như vậy, hoặc 2- 3 đoạn phải có 1 hình ảnh để thấy bài web sinh động hơn. Hình ảnh căn giữa để nhìn đẹp mắt hơn.Khi chèn hình ảnh thì tiêu đề của ảnh sẽ phải chọn H3
 • Để trở thành một bài viết chất lượng so với Google và khách hàng: Thì trong mỗi bài viết đó phải chèn được Link bài viết ra ngoài website như link Google map địa chỉ, link tài khoản bán phòng của công ty Booking, Airbnb, Expedia, Youtube, FaceBook, Instagram, Tiktok, ….
 • ( Tổng Hợp Link được viết sẵn dưới bài viết này, các bạn chỉ cần coppy Nguyên định dạng đưa vào bài viết các bạn phía dưới cùng bài viết là được. Phân bổ link nội bộ hoặc link ra ngoài từ trên xuôgns dưới đều trong từng đoạn văn. Mỗi link từ sẽ tô màu xanh này và in đậm.
 • Lưu ý Link Nội Bộ: trong bài viết chèn được các link nội bộ: Link có trong file dữ liệu viết web, có thể chèn theo link trong chữ, hoặc trong hình ảnh. 
 • Tạo nên hệ sinh thái bài viết của mình và công ty, sau mỗi lần viết thêm bài mới thì link bài viết đó tìm cách gắn liên kết trong những bài cũ để khi khách đọc bài này thì sẽ liên kết sang bài khác. Sẽ rất tốt trong việc SEO.
 • Check lại một lần nữa về độ chuẩn Seo và tính Dễ Đọc trong công cụ Yoat SEO.
 • Sau khi viết xong thì coppy link bài viết đó chèn vào cuối phần link nội bộ của bài viết mẫu.

♥ Về Hình Thức Viết Bài Content Chuẩn SEO: 

 • Màu chủ đạo của văn bản có những màu nổi bật là 2 màu của logo web: Xanh + Cam Vàng. 
 • Kích thước chữ trong tiêu đề H2, H3 có thể chỉnh sửa nhỏ lại 85-90% để hài hoà văn bản hơn.
 • Tô đậm viết kiểu chữ khác những nơi cần làm nổi bật, hoặc những tiêu đề lớn. 
 • Viết bài trong Uxbuilder để sáng tạo ra cách hiển thị bài viết sinh động hơn,, chia được nhiều cột hơn. 
 • Chèn từ khoá gộp, tách ra từng từ trong mỗi bài viết được tổng 300 từ. Ví dụ viết bài về từ khoá: ” Dịch Vụ Xác minh tài khoản booking” Thì từ khoá tổng là ” Dịch Vụ Xác minh tài khoản booking”. Trong đó cần tách ra từ Dịch vụ, xác minh, tài khoản booking để bài viết tự nhiên, để người dùng đọc không cảm thấy nhàm chán 1 cụm từ dài như vậy. 
 • Danh xưng: “Mình” và “Bạn” để thể hiện sự thân thiện kết nối giữa mình và khách hàng đọc. 

♥ Link Nội BộBài Viết:

 1. Review Du Lịch Đà Nẵng: Du Lịch Đà Nẵng
 2. Liên hệ ABogo: Liên Hệ Abogo
 3. Thuê xe: Đặt Thuê Xe Máy Oto Đà Nẵng
 4. Trang chủ đặt phòng Villa, Homestay: Abogo
 5. Review Khách Sạn Đà Nẵng
 6. Địa Điểm Checkin Đà Nẵng
 7. Bãi Biển Mỹ Khê Đà Nẵng
 8. Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo Đà Nẵng
 9. Khách Sạn Cách Ly
 10. Hyatt Đà Nẵng
 11. Voucher Vinpearl
 12. Hải Vọng Đài
 13. Khẩu Trang Wakamono
 14. Mây Tre Đan Đà Nẵng
 15. Du Lịch Con Cuông
 16. Nguồn Hàng Sỉ
 17. Vinpearl Resort Nha Trang
 18. Thuê Villa Đà Nẵng

Bài Viết Đào Tạo:

 1. Dịch Vụ Xác Minh Tài Khoản Booking
 2. Dịch Vụ Đăng Ký Tài Khoản Booking
 3. Dịch Vụ Tăng Ranking Thứ Hạng Booking
 4. Dịch Vụ Vận Hành Khách Sạn
 5. Khoá Học Sale OTA Booking
 6. Gía Khoá Học Sale OTA Booking
 7. Cách Học Sale OTA Hiệu Quả
 8. Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Booking
 9. Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Airbnb
 10. Chiến Lược Hiệu Quả OTA

Sản Phẩm:

 1. Đặt Phòng The Ocean Estate
 2. Đặt Phòng Naman
 3. Đặt Phòng Vinpearl Resort Spa Đà Nẵng
 4. Đặt Phòng 
 5. Đặt Phòng 
 6. Đặt Phòng 
 7. Đặt Phòng 
 8. Đặt Phòng 
 9. Đặt Phòng 
 10. Đặt Phòng 
 11. Đặt Phòng 
 12. Đặt Phòng 
 13. Đặt Phòng 
 14. Đặt Phòng 
 15. Đặt Phòng 
 16. Đặt Phòng 
 17. Đặt Phòng 
 18. Đặt Phòng 
 19. Đặt Phòng 
 20. Đặt Phòng 
 21. Đặt Phòng 
 22. Đặt Phòng 

 

 

Trang Dịch Vụ

 1. Phần Mềm Mapo

 

 

 

♥ Link Ngoại Bộ

 1. Facebook cá nhân: Hoàng Nguyễn
 2. Fanpgae Công Ty: Fanpage Công Ty Abogo
 3. Group FacebookCông Ty: Cộng Đồng Villa Homestay Việt Nam
 4. Google Map Địa Chỉ: Bán Đảo Sơn Trà 
 5. Google Map Địa Chỉ: Cầu Tình Yêu Đà Nẵng
 6. Google Map Địa Chỉ: Nhà Thờ Con Gà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay
Chat ngay
Chat trên Zalo
Chat WhatApp