VINPEARL HOTEL QUẢNG BÌNH

© Đ/C: Quách Xuân Kỳ, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

© Phòng Ngủ: 1 Phòng

© Hồ Bơi: Có

© S/L: 2 Người lớn, 2 trẻ em

Zalo Hotline Messenger